ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Краткое изложение второго пути тшувы.

Буква шин: "Шивити..." ("Всегда представляю Всевышнего (Авайе) перед собой")1.

Имя Авайе указывает на созидание мира и всех творений. На то, что все сотворенное было создано и поддерживается в существовании не причинно-следственно, а как "нечто из ничего". Такой уровень служения тшувы достигается тем, что человек постоянно представляет перед собой эту идею существования мира и всего, что его наполняет.2

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Теилим, 16:8.

2.

"Всегда представляет Всевышнего перед собою".

יום שני ה תשרי (תש"ד)
שיעורים: חומש: ברכה,ראשון עם פירש"י.
תהילים: כט-לד. ק-קב.
תניא: ובזה יובן... 'קלא' וכדלקמן.קיצור ביאור באופן הב': ש, שויתי הוי' לנגדי תמיד, הוי' מורה על התהוות העולם והתהוות הנבראים, אשר התהוות הבריאה כולה וחיותה הוא בדרך אין ערוך מאין ליש. והיא עבודת התשובה הבאה עי"ז [על ידי זה] אשר תמיד לנגד עיניו ענין ההוי' של העולם ומלואו.

 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.