ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Совершают обряд "Эрув Тавшилин".


Связывая растения1 вместе, берут лишь две ивовые ветки, в то время, как веток мирта может быть использовано больше чем три. Наш обычай - связывать растения в праздничном шалаше (сукка) накануне праздника. На лулаве должны быть две завязки из листьев самого лулава. И стараются, чтобы обе они были прикрыты ивовыми ветками и миртом, при этом верхняя - хотя бы частично. Но кроме того - три завязки, которыми привязывают к лулаву ивовые ветки и ветки мирта. Все эти три должны располагаться в пределах ширины ладони.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Лулав (ветвь финиковой пальмы), этрог (цитрусовый плод), мирт и ветки ивы - четыре растения, необходимые для исполнения заповеди в праздник Суккот

יום רביעי יד תשרי, ערב חג הסוכות (תש"ד)
שיעורים: חומש: ברכה,רביעי עם פירש"י.
תהילים: עב-עו.
תניא: אך האמת...יאהב ה' וכו'.עירוב תבשילין.

אין מוסיפין על שתי ערבות, משא"כ [מה שאין כן] בהדסים.

מהדרים לאגוד הלולב בסוכה ובערב יו"ט [יום טוב]. על הלולב שתי כריכות - ומשתדלים ששתיהם תהיינה מכוסות בהדסים וערבות, גם כריכה העליונה במעט על כל פנים - ומלבד זה שלש כריכות שבהם אוגד ההדסים והערבות עם הלולב, שלש אלו במשך טפח אחד.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.