ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Из учений Алтер Ребе: "Израиль – единый народ на земле".1 Народ Израиля даже "на земле" связан с единым Б-гом. Б-г превращает духовное в материальное, Израиль превращает материальное в духовное".2

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Диврей Аямим I, 17:21.

2.

См. 27 Тевета, 29 Адара II.

יום שני כז אלול (תש"ג)
שיעורים: חומש: האזינו,שני עם פירש"י.
תהילים: קכ-קלד. עט-פא.
תניא: והנה בחי' ... '256' ושכל.מדברי קודש רבינו הזקן: ישראל גוי אחד בארץ, דער עם ישראל אויך אין דער ערדישער וועלט איז פארבונדען מיט ה' אחד, השי"ת [השם יתברך] מאכט פון רוחניות גשמיות, און דער עם ישראל מאכט פון גשמיות רוחניות.
 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.