ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Йорцайт ребецин Ханы, матери Ребе. "Она скончалась в святую субботу, после полудня, в шестой из Десяти дней покаяния..." (из эпитафии на надгробном камне).

Краткое изложение третьего пути тшувы.

Буква вав: "Веаавта..." ("Люби ближнего своего, как самого себя")1.

Алтер Ребе учит, что любовь к своему ближнему – это инструмент, средство, чтобы "любить Всевышнего, Б-га Твоего". Об этом сказано нашими мудрецами: "Тот, кем люди довольны, тем и Всевышний доволен".2 Служение тшувы, проистекающее от доброты сердца.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

"Ваикра", 19:18.

2.

"Авот", 3:10.

יום שלישי ו תשרי (תש"ד)
שיעורים: חומש: ברכה,שלישי עם פירש"י.
תהילים: לה-לח. קג-קה.
תניא: והנה כמו"כ ... '262' להחיותם.קיצור ביאור אופן הג': ו, ואהבת לרעך כמוך, כמו שאמר רבינו הזקן, אשר זהו כלי לואהבת את הוי' אלקיך, וביאור במאמר כל שרוח הבריות נוחה הימנו רוח המקום נוחה הימנו. עבודת התשובה בסיבת לב טוב.

 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.