ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

В благословении для зажигания свечей произносят "Шел йом азикарон ("...в честь дня памяти"). Затем произносят "Шеэхеяну". Читая "Кадиш", произносят дважды слово лэ’эйла только в молитве "Неила". "ЛеДавид ... аарэц умлоа" ("Всевышнему принадлежит земля...") читают перед "Алейну" ("Наш долг..."). Произнося "Кидуш" днем, говорят "Тику" ("Трубите в шофар...") и "Ки хок" ("Ибо – это закон..."). "Аткину сеудата" ("Приготовтесь к трапезе...") и "Эйле моадэй" ("Вот праздники мои...") не читают. По завершении обряда "Ташлих" встряхивают нижние края талит катан. Дольку сладкого яблока окунают в мед и съедают только после того, как произнесут соотвествующее благословение и короткую молитву "Йеи рацон" ("Да будет воля Твоя...", с. 277). Хотя существует обычай подавать на стол баранью голову "Йеи рацон" произносится только над яблоком.

יום חמישי א תשרי, א דר"ה (תש"ד)
שיעורים: חומש: האזינו,חמישי עם פירש"י.
תהילים: א-ט. פח-צ.
תניא: כ. איהו ... '258' בלה"ק.ברכת הדלקת הנרות: של יום הזכרון. שהחינו. אין כופלין "לעילא" בקדיש, לבד מנעילה. לדוד גו' הארץ ומלואה גו' - קודם עלינו. בקדוש היום: תקעו, כי חק. וא"א [ואין אומרים] אלה מועדי ואתקינו. לתשליך: מנערים שולי הט"ק [הטלית קטן].

יהי רצון שעל התפוח - אחר הברכה וקודם האכילה. אוכלים ראש איל, אבל א"א [אין אומרים] יהי רצון כי אם על התפוח.
 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.