ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Действовать во имя хасидизма - это значит, что даже на рынке, будучи полностью занят своими делами, хасид должен думать о том, что он может сделать ради интересов хасидизма и для блага хасидов. И во время деловой встречи с кем-либо из знакомых торговцев он должен постараться убедить его посещать занятия по хасидизму или фарбенген.

Деятельность во имя путей хасидизма - личная обязанность каждого, велики или малы его знания в учении хасидизма.

יום ראשון כא מנחם אב (תש"ג)
שיעורים: חומש: ראה, ראשון עם פירש"י.
תהילים: קד-קה.
תניא: ו. זורע...'220' ישענו כו'.ההתעסקות בדרכי החסידות הוא, אשר גם בהלכו בשוק טרוד בעסקיו יחשוב מה הוא יכול לעשות בעד עניני החסידות וטובת החסידים, וכשהוא פוגש מי שהוא מאנשי השוק ממכיריו - בעניני מסחר - ידבר על לבו, כי יבוא אל שיעורי הלמודים בדא"ח [בדברי אלקים חיים] או לאיזו התוועדות. וההתעסקות בדרכי החסידות הוא חובת גברא מבלי הבדל בין גדול וקטן בידיעת דא"ח [דברי אלקים חיים].

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.