ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Святое послание, начинающееся словами "(Получив добрую весть) прежде всего благословляют (Всевышнего)",1 было написано за десять лет до послания, начинающегося словами "...Ничтожен я в своих собственных глазах".2

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Этим письмом открывается IV часть Тании – "Святое послание"; отрывок из этого письма входит в один из сегодняшних уроков.

2.

Второе письмо "Святого послания", написанное Алтер Ребе по его возвращении из Петербурга, после ареста 5559 (1798-99) г.

יום ראשון ז מנחם אב (תש"ג)
שיעורים: חומש: ואתחנן,ראשון עם פירש"י.
תהילים: לט-מג.
תניא: פותחין....'204' והגוף שבנפש.

אגרת הקדש פותחין בברכה, נכתבה עשרה שנים קודם כתיבת אגרת קטנתי.
 

О книге
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.