ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Мой отец пиcал в одном из писем: "Я слышыл от имени наших святых отцов, Любавичских Ребе, что когда рождается девочка, мы также1 говорим "для Торы"2 согласно изречению наших мудрецов ("Брахот", 17а): "Благодаря чему женщины удостаиваются?..3 Благодаря тому, что приводят сыновей в синагогу изучать Писание, что посылают своих мужей в дом учения изучать Талмуд, и что ожидают их возвращения".

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

А не только, когда рождается мальчик.

2.

"Да удостоятся родители вырастить дочь для Торы, для хупы и для добрых дел!"

3.

Вечной жизни или, согласно другой интерпретации, заслуги в исполнении заповеди изучения Торы.

יום חמישי כה מנחם אב (תש"ג)
שיעורים: חומש: ראה,חמישי עם פירש"י.
תהילים: קיט, אשרי...מצותך מאד.
תניא: ו. והנה שופרי'...'קיב' במ"א.אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] כותב באחד ממכתביו: שמעתי בשם כ"ק [כבוד קדושת] אבותינו הקדושים זצוקללה"ה [זכר צדיק וקדוש לברכה לחיי העולם הבא] נ"ע [נשמתם עדן] זי"ע [זכותם יגן עלינו] שגם על בת צ"ל [צריך לומר] לתורה [ולחופה ומע"ט [ומעשים טובים]] ע"פ [על פי] מה שארז"ל [שאמרו רבותינו זכרונם לברכה] [ברכות יז. א] נשי במאי זכיין באיקרוי כו' ובאתנוי כו' ונטרין כו'.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.