ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Мителер Ребе говорил от имени Алтер Ребе: "Любовь к ближнему должна владеть человеком вплоть до готовности к самопожертвованию."1

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

В оригинале – ад мицуй анефеш. Наши мудрецы употребляют похожее высказывание, описывая требуемый уровень любви ко Всевышнему (Сифри, "Дварим", 6:5): "...всей душою твоей...", то есть, вплоть до самопожертвования.

יום חמישי יח מנחם אב (תש"ג)
שיעורים: חומש: עקב, חמישי עם פירש"י.
תהילים: פח-פט.
תניא: אך עולם...'216' בעשי'.אדמו"ר [אדוננו מורנו ורבנו] האמצעי אמר בשם רבינו הזקן: אהבת ישראל בעדארף דערנעמען ביז מיצוי הנפש.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.