ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Начинают читать 27-й псалом ("Псалом Давида. Всевышний – свет мой...").1 Обычай дома Ребе2 - практиковаться в трублении в шофар в этот день. Со второго дня Рош-Ходеш в шофар трубят после утренней молитвы.

Сначала Алтер Ребе произносил короткие, сжатые маамарим. Например, маамар "Зехер рав тувха" и его разъяснение, напечатанные в Сидуре, были произнесены как серия из шести последовательных маамарим, что несколько продолжительней опубликованной версии.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Существует традиция ежедневно читать этот псалом, начиная с первого дня Рош-Ходеша месяца Элул до Ошана-Раба (последнего дня праздника Суккот) после пслама на соответствующий день недели во время молитвы "Шахарит" и перед "Алейну" ("Наш долг...", с. 105) во время молитвы "Минха".

2.

И всех любавичских хасидов.

יום שלישי ל מנחם אב, ר"ח (תש"ג)
מתחילין לומר לד"א [לדוד אורי]. המנהג בבית רבינו שבמשך היום תוקעים להתלמד, ומתחילים לתקוע אחר התפלה מיום ב' דר"ח [דראש חדש].
שיעורים: חומש: שופטים,שלישי עם פירש"י.
תהילים: קמה-קנ.
תניא: י. אד"ש וחיים...נשמתן כו'.

אדמו"ר האמצעי הי' אומר בתחלה מאמרים קצרים. ולדוגמא: ד"ה [דיבור המתחיל] זכר רב טובך - וביאורו - שבסידור נאמרו בששה המשכים - באריכות יותר קצת מהנדפס.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.