ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Изучая Тору, человек посвящает себя тому предмету, который он желает понять, и приходит к пониманию. В молитве его посвящение направлено на то, что превосходит понимание.

Изучая Тору, еврей чувствует себя учеником перед своим учителем, а во время молитвы – сыном перед своим отцом.

יום חמישי כו תמוז (תש"ג)
שיעורים: חומש: מטו"מ,חמישי עם פירש"י.
תהילים:קיט, מה...לא שכחתי.
תניא: והאיך... בתשובה כנודע.

אין לערנען איז די איבערגעגעבענקייט פון מענטשען צו א זאך, וועלכע ער וויל פארשטיין און פארשטייט. אין דאוונען איז די איבערגעגעבענקייט צו העכער ווי פארשטאנד.

אין לערנען תורה פילט זיך א איד ווי א תלמיד בא א רבי'ן, אין דאוונען - ווי א קינד בא א פאטער.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.