ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

В 5524 (1764) г. Алтер Ребе отправился в Межерич вместе со своим братом рабби Йеудой-Лейбом. Рабби Йеуда-Лейб не спросил на это разрешения жены и поэтому ему пришлось вернуться обратно. Ребе прибыл в Межерич, где находился до конца праздника Песах 5525 (1765) г. Две недели затем он размышлял оставаться ли ему здесь. Первый маамар, который он услышал от Межерического Магида, был "Нахаму нахаму". Точно неизвестно, однако, был ли этот маамар первым после его прибытия или первым после двух недель раздумий, когда он решил остаться и связал себя с Магидом.

יום חמישי יא מנחם אב (תש"ג)
שיעורים: חומש: ואתחנן,חמישי עם פירש"י.
תהילים: ס-סה.
תניא: ג. וילבש...'208' (ח"ו).

רבינו הזקן הלך למעזריטש, ביחד עם אחיו מהרי"ל [מורנו הרב ר' יהודה ליב], בשנת תקכ"ד. מהרי"ל [מורנו הרב ר' יהודה ליב] הלך בלי רשות ביתו ולכן חזר מדרכו, ורבינו בא למעזריטש - ושהה שם, בפעם הראשונה, עד אחרי חה"פ [חג הפסח] תקכ"ה. שבועיים היה מסופק אם להשאר שם, והמאמר הראשון ששמע היה נחמו נחמו. ויש בזה ספק אם הוא המאמר הראשון לבואו, או הראשון לאחר השבועיים שהחליט להשאר ונתקשר.
 

О книге
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.