ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Мителер Ребе говорил от имени Алтер Ребе: "Любовь к ближнему должна владеть человеком вплоть до готовности к самопожертвованию."1

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

В оригинале – ад мицуй анефеш. Наши мудрецы употребляют похожее высказывание, описывая требуемый уровень любви ко Всевышнему (Сифри, "Дварим", 6:5): "...всей душою твоей...", то есть, вплоть до самопожертвования.

יום חמישי יח מנחם אב (תש"ג)
שיעורים: חומש: עקב, חמישי עם פירש"י.
תהילים: פח-פט.
תניא: אך עולם...'216' בעשי'.אדמו"ר [אדוננו מורנו ורבנו] האמצעי אמר בשם רבינו הזקן: אהבת ישראל בעדארף דערנעמען ביז מיצוי הנפש.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.