ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Из указаний моего отца: "Следует в наивысшей степени воздерживаться от "наступательной войны". Но не потому что нам нечем одержать победу, или потому что мы боимся. Мы должны сосредоточить все наши силы на укреплении собственного дома - здания Торы и заповедей, соблюдаемых в святости и чистоте. Этой задаче следует посвятить себя всецело, вплоть до самопожертвования - не только потенциального, но и практического".

יום שלישי יד אלול (תש"ג)
שיעורים: חומש: תבוא,שלישי עם פירש"י.
תהילים: עב-עו. מ-מב.
תניא: טו. להבין...'קכא' הכלולה מהן.מהוראות אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי]: להנזר ממלחמת תנופה עד קצה האחרון, לא מפני שאין לנו במה לנצח או מפני מורך לב, אלא מפני שאת כל כוחותינו עלינו להקדיש אך ורק לחיזוק בנינינו, בנין התורה והמצות בקדושה ובטהרה. ועל זה עלינו למסור את נפשותינו במס"נ [במסירת נפש] בפועל ולא רק בכח.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.