ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

"Все хасиды, - рассказывал реб Эндель,1 - знали, что первый йехидут удаляет орла. Что бы там ни было, орла сердца удалялась немедленно".2

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

См. 16 Тевета (прим. 1).

2.

Удаление орла сердца - духовное отражение удаления физической орла (толстой, нечувствительной оболочки) во время обрезания. См. "Дварим", 10:16.

יום שני יג אלול (תש"ג)
שיעורים: חומש: תבוא,שני עם פירש"י.
תהילים: סט-עא. לז-לט.
תניא: ובכל שנה ... וד"ל.החסיד ר' הענדיל סיפר: ידוע היה לכל החסידים, אשר ביחידות הראשונה היתה העברת הערלה, וואס ניט וואס, פון ערלת הלב איז מען גלייך פטור געווארען.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.