ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Кто верит в Б-жественное провидение, знает, что "шаги человека утверждаются Б-гом"1 и что определенная душа должна что-то очистить и исправить в определенном месте. Веками, или даже со дня сотворения мира, то, что нуждается в очищении и исправлении, ожидает появления души, которая исполнила бы это очищение и исправление. Также и душа - с самого начала своего существования - ожидает прихода в этот мир, чтобы очистить и исправить то, что на нее возложено.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Теилим, 37:23.

יום שישי ג אלול (תש"ג)
שיעורים: חומש: שופטים,שישי עם פירש"י.
תהילים: יח-כב. ז-ט.
תניא: והנה מדת ... בא כו'.המאמין בהשגחה פרטית יודע כי מהשם מצעדי גבר כוננו, אשר נשמה זו צריכה לברר ולתקן איזה בירור ותיקון במקום פלוני. ומאות בשנים או גם משעת בריאת העולם הנה הדבר שצריך להתברר או להתתקן מחכה לאותה הנשמה שתבוא לבררו ולתקנו, וגם נשמה הלזו הנה מאז נאצלה ונבראה היא מחכה לזמן ירידתה לברר ולתקן את אשר הוטל עליה.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.