ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Из бесед моего отца: "В хасидском "Исходе из Египта" также существует заповедь "повествовать об Исходе", то есть рассказывать хасидские истории, при этом чувствуя их всем своим существом. Следует знать, что каждый такой рассказ - руководство к жизни. Каждая такая история должна привить слушателю хорошую черту характера, вдохновить его исполнять заповеди наилучшим образом и дать ему возможность почувствовать "пути блаженства" в учении хасидизма".

יום שישי כו מנחם אב (תש"ג)
שיעורים: חומש: ראה,שישי עם פירש"י.
תהילים: קיט, מה...לא שכחתי
תניא: והנה...הגורל ממש.משיחות אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי]: אין דעם יציאת מצרים פון חסידות, איז פאראן די מצוה פון סיפור יצ"מ [יציאת מצרים] בדבור, דערציילען חסידישע ספורים און דערהערען דעם סיפור אין א פנימית דפנימית. מ'בעדארף וויסען אז יעדער סיפור איז א הוראה בחיים. יעדער ספור בעדארף בריינגען א מדה טובה און א חיות פנימי אין א הידור מצוה און דערהערען דעם דרכי נועם פון תורת החסידות.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.