ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Зимой 5652 (1891-1892) г., отец, изучая со мной отрывок из Тании "Вторая душа, отличающая каждого еврея, – это буквально частица безграничной Сущности Б-га свыше",1 объяснил мне, что по своему внутреннему значению слова мимаал ("cвыше") и мамаш ("буквально") являются противоположностями. Мимаал указывает на высшую духовность, в то время, как мамаш - на грубую материальность.2

Отец объяснил, что в этом уникальное качество "второй души" - представляя из себя высшую духовность, она воздействует на самую грубую материальность.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Тания, гл. 2.

2.

Термин мамаш соотносится с такими понятиями, как "ощутимо", "осязаемо", что означает самый нижний уровень материального - то, что ощутимо физически.

יום שלישי כג מנחם אב (תש"ג)
שיעורים: חומש: ראה,שלישי עם פירש"י.
תהילים: קח-קיב.
תניא: ו. ז. אשרנו...'222' ועלול כו'.בחורף תרנ"ב כאשר אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] למד עמי בספר התניא "ונפש השנית בישראל היא חלק אלקה ממעל ממש", הסביר כי הנושאים בתיבת ממעל ובתיבת ממש הם הפכים. ממעל תוארו רוחניות שברוחניות וממש תוארו גשמיות שבגשמיות. ויבאר כי זהו מעלת נפש השנית, שעם היותה רוחניות שברוחניות פועלת בגשמיות שבגשמיות.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.