ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

В первые годы своего лидерства Алтер Ребе учил: "Написано: "Шаги человека направляются Б-гом".1 Когда еврей оказывается в каком-либо месте, цель этого (предопределения Свыше) - чтобы он исполнил заповедь, будь это заповедь из cферы отношений между человеком и Б-гом, или же заповедь из cферы отношений между людьми. Еврей – посланник Всевышнего. Где бы ни оказался посланник, он представляет силу того, кто его послал.2 Преимущество душ перед ангелами в том, что души являются посланниками Всевышнего в силу Торы".

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Теилим, 37:23.

2.

См. также 7 Адара I и 8 Ияра.

יום שלישי י תמוז (תש"ג)
שיעורים: חומש: בלק,שלישי עם פירש"י.
תהילים:נה-נט.
תניא: כי הן ד"מ... כו' כנ"ל.

רבינו הזקן בתחילת נשיאותו אמר תורה: מה' מצעדי גבר כוננו, אז א איד קומט אין א ארט, איז עס צוליב א כוונה טאן א מצוה, הן א מצוה שבין אדם למקום והן א מצוה שבין אדם לחבירו. א איד איז א שליח של מעלה, א שליח וואו ער איז, איז ער דער כח המשלח, דער יתרון המעלה אין נשמות לגבי מלאכים - וואס בא נשמות איז דאס על פי התורה.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.