ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Из обычаев моего отца: во время путешествий, даже если приходилось жить по нескольку месяцев на одном месте, он ежедневно, после утренней молитвы читал дорожную молитву, но не произносил в конце полное имя Всевышнего.

יום חמישי יט תמוז (תש"ג)
שיעורים: חומש: פנחס,חמישי עם פירש"י.
תהילים:צ-צו.
תניא: אך הענין...'צד' החי' וכו'.

מהנהגות אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי]: כשנסע מביתו, אף שנשאר במקום אחד כמה חדשים. הי'[ה] אומר בכל יום אחר התפלה תפלת הדרך - בלא שם ומלכות.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.