ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Алтер Ребе повторял, что Магид из Межерича говорил от имени Баал-Шем-Това: "Люби ближнего своего, как самого себя" – это толкование и комментарий на слова "Люби Всевышнего, Б-га твоего". Кто любит своего ближнего, тот любит Б-га, ибо каждый еврей обладает в своей душе "частицей Б-га свыше". Поэтому, если ты любишь своего ближнего, ты любишь его Б-жественную сущность, а значит – любишь Б-га.”

יום שישי יב מנחם אב (תש"ג)
שיעורים: חומש: ואתחנן,שישי עם פירש"י.
תהילים: סו-סח.
תניא: אך מי...תדרשנו.דער רבי - אדמו"ר [אדוננו מורנו ורבינו] הזקן - האט געזאגט פון מעזריטשער מגיד פון בעש"ט'ס [בעל שם טוב'ס] וועגען: ואהבת לרעך כמוך איז א פירוש וביאור אויף ואהבת את ה' אלקיך. אז מ'האט האלט א אידען, האט מען האלט דעם אויבערשטען, ווייל א איד האט דאך אין זיך א חלק אלקה ממעל, איז אז מ'האט האלט דעם אידען, דעם אינוועניג פון איהם, ממילא האט מען האלט דעם אויבערשטען.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.