ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Указание для всех: мальчик начинает возлагать тфиллин за два месяца до того, как достигнет возраста бар-мицвы. Вначале – без благословения, а спустя несколько недель – произнося благословение.1

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Необходимо отметить, что Ребе предписывал и просил всех, кто достиг возраста бар-мицвы и старше, регулярно возлагать тфиллин Рабейну Там (см. сихот "Пурим" 5736, "Моцаэй Ваэйра" 5739, "Пекудей" 5741).

יום שלישי ב מנחם אב (תש"ג)
שיעורים: חומש: דברים,שלישי עם פירש"י.
תהילים: י-יז.
תניא: ומאחר שהתפלה...עילאה.

הוראה לרבים: מתחילין להניח תפילין שני חדשים קודם הבר מצוה. בתחלה בלא ברכה וכעבור איזה שבועות בברכה.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.