ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Не произносят молитву "Таханун".

В этот день рабби Йосеф-Ицхак вышел на свободу окончательно.

Его заключение началось в 2 часа 15 минут, в ночь на среду, 15-го Сивана 5687 (15-го июня 1927) г. Он находился в ссылке в Костроме до среды 13-го Тамуза 5687 (13 июля 1927) г.

Из письма Ребе к празднику Освобождения: "Я посылаю вам маамар ... и тем самым присоединяюсь к моим дорогим хасидам, да будут они живы, везде, где бы они ни находились, и да сопутствует им успех, к их фарбренгену, посвященному укреплению хасидских путей, установлению времени для изучения хасидизма и стремлению постоянно совершенствовать эту учебу...

Пусть же Б-г наш и отцов наших благословит всю хасидскую общину: хасидов, всех их домочадцев, их детей и детей их детей, всех наших братьев в народе Израиля (да дарует им Б-г вечную жизнь1) материальными и духовными благами".

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

См. Йешаяу 38:16; стих говорит об эпохе воскрешения мертвых.

יום שישי יג תמוז, חג הגאולה (תש"ג)
שיעורים: חומש: בלק,שישי עם פירש"י.
תהילים:סט-עא.
תניא: פרק ב. אך כל.. יום רצון.

אין אומרים תחנון.

יום בו יצא כ"ק [כבוד קדושת] אדמו"ר [אדוננו מורנו ורבינו] שליט"א [שיחיה לימים טובים ארוכים] לחרות.

המאסר הותחל רבע על שעה השלישית אור ליום רביעי חמשה עשר בסיון תרפ"ז. התעכב בגלות - בעיר קאסטראמא - עד חצי שעה אחר חצות היום יום רביעי שלשה עשר בתמוז תרפ"ז.

ממכתב כ"ק [כבוד קדושת] אדמו"ר [אדוננו מורנו ורבינו] שליט"א [שיחיה לימים טובים ארוכים] לחג הגאולה: הנני שולח מאמר... השתתפותי עם ידידנו אנ"ש [אנשי שלומינו] שיחיו בכל מקום מושבותיכם להצלחה, ולהיות אתכם עמכם בהתועדותכם בדבר חיזוק דרכי החסידות בקביעות ושמירת זמני למודי דא"ח [דברי אלקים חיים] ולהתעורר בקיום עניני הלימוד... אלקינו ואלקי אבותינו יברך את כללות אנ"ש [אנשי שלומינו] הם ביתם זרעם וזרע זרעם בתוך כלל אחינו בני ישראל, השם עליהם יחיו, בכל מילי דמיטב מנפש ועד בשר.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.