ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Указание для всех: мальчик начинает возлагать тфиллин за два месяца до того, как достигнет возраста бар-мицвы. Вначале – без благословения, а спустя несколько недель – произнося благословение.1

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Необходимо отметить, что Ребе предписывал и просил всех, кто достиг возраста бар-мицвы и старше, регулярно возлагать тфиллин Рабейну Там (см. сихот "Пурим" 5736, "Моцаэй Ваэйра" 5739, "Пекудей" 5741).

יום שלישי ב מנחם אב (תש"ג)
שיעורים: חומש: דברים,שלישי עם פירש"י.
תהילים: י-יז.
תניא: ומאחר שהתפלה...עילאה.

הוראה לרבים: מתחילין להניח תפילין שני חדשים קודם הבר מצוה. בתחלה בלא ברכה וכעבור איזה שבועות בברכה.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.