ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Когда главы "Матот" и "Масэй" читаются по отдельности, во время субботней молитвы "Минха", а также в последующие понедельник и четверг, второй отрывок, к чтению которого обычно вызывают левита, заканчивается упоминанием о последнем переходе.1

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

"Бемидбар", 33:50.

יום שני כג תמוז (תש"ג)
שיעורים: חומש: מטו"מ,שני עם פירש"י.
תהילים:קח-קיב.
תניא: פרק ו. אמנם...'צו' לי"ח.

כאשר מטות ומסעי נפרדות קורין - במנחת שבת, ב', ה' - ללוי עד סוף כל המסעות.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.