ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Мой отец сказал: "Хасидское изречение делает голову ясной, а сердце – чистым. Достойная хасидская традиция наполняет дом светом. Хасидский нигун укрепляет надежду и уверенность, приносит веселье и освещает жизнь дома и домочадцев".

יום ראשון כב תמוז (תש"ג)
שיעורים: חומש: מטו"מ,ראשון עם פירש"י.
תהילים:קו-קז.
תניא: פרק ה. והנה... כדלקמן.

אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] אמר: א חסידישער ווארט מאכט קלאר די קאפ און ריין די הארץ. א חסידישע הנהגה טובה מאכט ליכטיג אין שטוב. א חסידעשער ניגון שטארקט די תקוה ובטחון בריינגט שמחה און שטעלט אוועק די הויז מיט דער הויז געזינד אין קרן אורה.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.