ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Мителер Ребе говорил от имени Алтер Ребе: "Любовь к ближнему должна владеть человеком вплоть до готовности к самопожертвованию."1

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

В оригинале – ад мицуй анефеш. Наши мудрецы употребляют похожее высказывание, описывая требуемый уровень любви ко Всевышнему (Сифри, "Дварим", 6:5): "...всей душою твоей...", то есть, вплоть до самопожертвования.

יום חמישי יח מנחם אב (תש"ג)
שיעורים: חומש: עקב, חמישי עם פירש"י.
תהילים: פח-פט.
תניא: אך עולם...'216' בעשי'.אדמו"ר [אדוננו מורנו ורבנו] האמצעי אמר בשם רבינו הזקן: אהבת ישראל בעדארף דערנעמען ביז מיצוי הנפש.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.