ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Мой дед говорил: "Еврейский горестный вздох, вызванный, не дай Б-г, материальным неблагополучием – тоже великое раскаяние. В особенности же вздох, вызванный неблагополучием духовным – вне всякого сомнения, высочайшее раскаяние! Стон извлекает еврея из пучины зла и ставит его на твердую дорогу добра".

יום שלישי ג תמוז (תש"ג)
שיעורים: חומש: חוקת, שלישי עם פירש"י.
תהילים: יח-כב.
תניא: הגהה. סוד... השכל.

אאזמו"ר [אדוני אבי זקני מורי ורבי] אמר: א אידישער קרעכץ וואס קומט ח"ו [חס ושלום] בסבה פון א ניט גוט גשמי איז אויך א תשובה גדולה, בפרט א קרעכץ בסבה פון א ניט גוט רוחני איז אודאי און אודאי א תשובה מעליתא. דער קרעכץ שלעפט ארויס פון עומק רע, און שטעלט אנידער אין א מעמד טוב.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.