ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

В молитву "Минха" произносят "Шма", "Шир шел йом" ("Псалом на каждый день недели"), "Эйн Кэлокейну" ("Нет никого, подобно Б-г нашему..."), изучают все, что необходимо изучать после молитвы "Шахарит", после чего следуют обычному порядку молитвы "Минха". Благословение "Шеаса ли коль цорки" ("Давший мне все необходимое...") не произносят до утра следующего дня.

Каждый год Девятого Ава мой отец изучал Мидраш "Эйха Раба" и отрывок о рабби Йоханане из главы "Анизакин".1 Утром, после чтения "Кинот"2, отец повторно прочитывал книгу "Эйха". Его вызывали к Торе на отрывок "Мафтир" , иногда и в "Шахарит", и в "Минху".

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

"Гитин", 55б.

2.

Стихотворные траурные молитвы-элегии.

יום שלישי ט מנחם אב (תש"ג)
שיעורים: חומש: ואתחנן,שלישי עם פירש"י.
תהילים: מט-נד.
תניא: ועתה הפעם...תורה וכו'.

במנחה: ק"ש [קריאת שמע], שש"י [שיר של יום], אכ"א [אין כאלקינו] וכל השיעורים השייכים לשחרית, ואח"כ [ואחר כך] סדר תפלת מנחה. אין מברכין שעשה לי כל צרכי עד למחר.

אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] היה לומד בכל שנה ושנה בת"ב [בתשעה באב] איכה רבה וסוגית ר"י [רבי יוחנן] דפרק הניזקין. בבוקר אחר אמירת הקינות - שהי'[ה] אומרם כולם - הי'[ה] אומר איכה. הי'[ה] עולה לתורה למפטיר, ולפעמים הן בשחרית הן במנחה.
 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.