ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

В издании Тании, опубликованном в Жолкве в год-”провозвестник добра”,1 была напечатана первая версия "Послания о покаянии". Она не разделена на главы и ее текст несколько отличается от нынешнего.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

5559 (1799) г. Числовое значение слов мевасейр тов (“провозвестник добра”) равно 559.

יום רביעי יא תמוז (תש"ג)
שיעורים: חומש: בלק,רביעי עם פירש"י.
תהילים:ס-סה.
תניא: פרק א. תניא בסוף...הברייתא.

בתניא דפוס זאלקווי שנת מבש"ר טו"ב, נדפסה אגרת התשובה מהדורא קמא, ולא נחלקה לפרקים, גם יש כמה שינוים בתוכן האגרת.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.