ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Алтер Ребе поинтересовался у одного из великих и наиболее близких своих хасидов его жизненной ситуацией, когда тот пришел на йехидут. Хасид пожаловался на крайне тяжелое финансовое положение. Ребе ответил: "Ты нужен для того, чтобы освещать свое окружение светом Торы и "служением сердца".1 Заработок и все, что тебе нужно, для тебя должен обеспечить Всевышний. Делай свою работу, а Б-г сделает свою."

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

То есть, молитвой.

יום חמישי ה תמוז (תש"ג)
שיעורים: חומש: חוקת, חמישי עם פירש"י.
תהילים: כט-לד.
תניא: ומ"מ... '174' אתכסיאת וכו'.

רבינו הזקן שאל את אחד החסידים הגדולים המקורבים ביותר בהיותו אצלו ביחידות, למצבו. ויתאונן החסיד כי ירד מנכסיו וכו'. ויענהו רבינו: דיך דארף מען - אז דו זאלסט מאכען ליכטיג דיין סביבה מיט תורה ועבודה שבלב. פרנסה און וואס דו דארפסט - דאס דארף דער אויבערשטער ב"ה [ברוך הוא] דיר געבען. טו וואס דו דארפסט, וועט השי"ת [השם יתברך] טאן וואס ער דארף.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.