ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Мой отец сказал: "Хасидское изречение делает голову ясной, а сердце – чистым. Достойная хасидская традиция наполняет дом светом. Хасидский нигун укрепляет надежду и уверенность, приносит веселье и освещает жизнь дома и домочадцев".

יום ראשון כב תמוז (תש"ג)
שיעורים: חומש: מטו"מ,ראשון עם פירש"י.
תהילים:קו-קז.
תניא: פרק ה. והנה... כדלקמן.

אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] אמר: א חסידישער ווארט מאכט קלאר די קאפ און ריין די הארץ. א חסידישע הנהגה טובה מאכט ליכטיג אין שטוב. א חסידעשער ניגון שטארקט די תקוה ובטחון בריינגט שמחה און שטעלט אוועק די הויז מיט דער הויז געזינד אין קרן אורה.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.