ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Один-единственный хасид или студент йешивы, полностью посвятивший свое сердце, разум и душу Торе и ее укреплению, "творит спасение"1 в огромном городе, во всех делах этого города – путем, превосходящим естественный порядок вещей. Происходит такое в заслугу наших праотцев, зовущихся "отцами мира".

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Теилим, 74:12.

יום רביעי ד תמוז (תש"ג)
שיעורים: חומש: חוקת, רביעי עם פירש"י.
תהילים: כג-כח.
תניא: פרק י. אך... '174' מדרכנו.

חסיד אחד או תלמיד אחד כאשר נותן לבו דעתו ונפשו על התורה וחיזוקה, פועל ישועות בעיר גדולה בכל עניני העיר, והוא בדרך מלמעלה מדרך הטבע בזכות אבות העולם.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.