ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Алтер Ребе пишет в Сидуре: "Перед молитвой следует произнести: "Принимаю на себя заповедь "Люби ближнего своего, как самого себя". Это означает, что заповедь о любви к ближнему – врата, через которые может войти человек, чтобы предстать перед Всевышним для молитвы. В заслугу этой любви молитва будет принята".

יום שני ב תמוז (תש"ג)
שיעורים: חומש: חוקת, שני עם פירש"י.
תהילים: י-יז.
תניא: רק מפני... למשכילים.

רבינו הזקן כותב בסידורו: נכון לומר קודם התפלה הריני מקבל עלי מצות עשה של ואהבת לרעך כמוך. זאת אומרת, אשר מצות אהבת ישראל היא שער הכניסה, אשר דרך בו יכול האדם לבוא לעמוד לפני ה"א [ה' אלקינו] להתפלל, בזכותה תקובל תפלת המתפלל.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.