ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

До 12-го Сивана включительно не произносят молитву "Таханун".

"Брось палку в воздух – она упадет на тот конец, который ближе к корню (икрей)."1 Наши отцы, святые Ребе, завещали своим первым хасидам неисчерпаемое наследие: потомки их сыновей и дочерей во всех поколениях, в любой стране, в любом окружении, где бы они ни находились, сохранят "корень" – прочную связь, идущую из "самой глубины их сердец", с той скалой, из которой они были высечены. Порою эта связь сокрыта и утаена за множеством одеяний. Удалить их, установить себе время для изучения хасидизма и вести себя, подобно истинным хасидам, – духовный долг и служение каждого, кто желает жизни.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Мидраш (Берейшит Раба), конец 53-й гл. См. также "Ликутей Сихот", кн. 4, с. 1251. Подброшенный в воздух посох обычно падает на землю толстым концом, который ближе к корням. Икрей также означает "сущностный элемент".

יום שישי א סיון, ר"ח, מה לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: במדבר, שישי עם פירש"י.
תהילים: א-ט..
תניא: ומהו הלבוש... 'עג' התורה.

עד י"ב בחדש - ועד בכלל - א"א [אין אומרים] תחנון.

זרוק חוטרא לאוירא אעיקרי'[ה] קאי. נחלה בלי מצרים הנחילו אבותינו רבותינו הקדושים לכבוד חסידים הראשונים, אשר בני בניהם ובני בנותיהם לדורותיהם, באיזה מדינה וסביבה שיהיו, יהי'[ה] אצלם אותו ה"עיקרי'[ה]", והוא המשכת פנימיות הלב אל צור מחצבתו. לפעמים העיקרי'[ה] מכוסה ונעלם בכמה לבושים, וזאת היא עבודת החפץ בחיים להסיר את הכיסוים ולקבוע לו זמני למוד בתורת החסידות ולנהוג במנהגי עדת החסידים.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.