ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Нынешнее время – время “шагов Машиаха”1. Поэтому каждый еврей обязан добиваться блага для своего ближнего, - стар он или молод, - вдохновляя его к раскаянью (тшува), чтобы не отделился он, не дай Б-г, от общины Израиля, которая вскоре заслужит, с Б-жьей помощью, окончательное Освобождение.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Последние годы, предшествующие приходу Машиаха.

יום שני יח סיון (תש"ג)
שיעורים: חומש: שלח, שני עם פירש"י.
תהילים: פח-פט.
תניא: והנה מהתכללות...'פא' בשמש.

בזמן הזה בעקבתא דמשיחא ממש, החובה על כל אחד מישראל לדרוש בטובת זולתו, בין זקן בין צעיר, לעוררו לתשובה, למען שלא יצא ח"ו [חס ושלום] מכלל ישראל שיזכו בעזה"י [בעזרת השם יתברך], לגאולה שלימה.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.