ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Физический мир – это смесь гинунья, места встречи Б-га с человеком, избранным из всех творений, и гинат-эгоз, "орехового сада",1 а слово эгоз ("орех") имеет то же числовое значение, что и слово хейт ("грех"). Б-г дает человеку осознанную свободу выбора, чтобы тот мог сам избрать свой жизненный путь.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

См. Шир Аширим 6:11. Слово гинат ("сад") созвучно со словом гинунья ("место встречи"),

יום שישי ח סיון, אסרו חה"ש [בחו"ל] (תש"ג)
שיעורים: חומש: נשא, שישי עם פירש"י.
תהילים: מד-מח.
תניא: פרק ב. והנה... '451' אינו כן .

דער עולם הזה הגשמי איז א געמיש פון גינוניא של הקב"ה [הקדוש ברוך הוא] [א צוזאמענקונפט וואו השי"ת [ה' יתברך] כביכול קומט זיך צוזאמען מיט דעם אדם בחיר הנבראים] און גנת אגוז [בגימטריא חטא]. און השי"ת [ה' יתברך] גיט א בחירה חפשית צום מענשען, אז דער מענש קען זיך אליין אויסקלייבען א וועג אין לעבען.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.