ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

В тридцатидневный период траура после кончины Алтер Ребе, в одном из ночных видений, в которых Алтер Ребе являлся Цемах Цедеку, он сказал ему маамар "Ал шлоша дварим аолам омэйд". Завершив маамар, Алтер Ребе произнес: "Если от мужчины первого исходит семя, она (женщина) рождает девочку” – это о твоей матери,1 "если от женщины первой исходит семя, она рождает мальчика" – это о тебе".

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

"Брахот", 60а. Цемах Цедек долго отказывался принимать пост Ребе после своего тестя, Мителер Ребе. Один из старых хасидов, реб Перец Черниговер убедил его принять лидерство, использовав в качестве аргумента это утверждение и сказав, что Цемах Цедек – "истинный наследник", поскольку является сыном дочери Алтер Ребе. "Качество" Алтер Ребе, преобладающее в его дочери (поскольку "... если от мужчины первого ... то рождает девочку"), передалось, в свою очередь, ее сыну и возобладало в нем ("... если от женщины первой ... то рождает мальчика").

יום רביעי כח אייר, מג לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: במדבר, רביעי עם פירש"י.
תהילים: קלה-קמ..
תניא: וכ"כ עצמו.. אס ב"ה.

באחד החזיונות לילה שראה הצ"צ [הצמח צדק] את רבינו הזקן, בתוך שלשים להסתלקותו, אמר לפניו המאמר על שלשה דברים העולם עומד. אחרי המאמר א"ל [אמר לו]: איש מזריע תחלה יולדת נקבה - זהו אמך. אשה מזרעת תחלה יולדת זכר - זהו אתה.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.