ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Самопожертвование для мудреца Торы означает "когда человек умрет в шатре".1 Как это объясняется нашими мудрецами: "умертвит" в себе всякое удовольствие от мирских дел,2 ибо даже незначительные мирские удовольствия мешают всецело посвятить себя "шатру Торы".

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

См. "Бемидбар" 19:14.

2.

См. "Брахот", 63б: "Откуда мы знаем, что знание Торы навсегда сохраняет лишь тот, кто отдает этому всю свою жизнь? Из стиха: "Если человек умрет в шатре", то есть, он отдает всю свою жизнь ради того, чтобы находиться в "шатре Торы", отказываясь от всех мирских удовольствий."

יום ראשון א תמוז (תש"ג)
שיעורים: חומש: חוקת, ראשון עם פירש"י.
תהילים: א-ט.
תניא: פרק ט. אבל... אין קץ.

מס"נ [מסירות נפש] הראויה לבני תורה הוא כדרז"ל [כדרשת רבותינו זכרונם לברכה] אדם כי ימות באהל, להמית את כל התענוגים בעניני עולם. כי אפילו דברים קלי הערך בתענוגי עולם, מונעים המה מלהיות מסור ונתון באהלה של תורה.

О книге
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.