ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Из высказываний моего деда: “Первый йехидут1 у Ребе определяет интеллектуальное и эмоциональное состояние хасида и cоответствует его сущности.2 Ребе определяет для него порядок служения, соответствующий сущностной природе его характера”.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Аудиенция.

2.

Б-жественная душа еврея состоит из пяти уровней, из которых самый высокий – Йехида. Во время йехидут встречаются Йехида Ребе и Йехида хасида. Хасид, правильно подготовившись (см. 18 Тамуза), использует этот момент для духовного и морального роста (см. 13 Элула).

יום רביעי כ סיון (תש"ג)
שיעורים: חומש: שלח, רביעי עם פירש"י.
תהילים: צז-קג.
תניא: פרק ז. והנה... 'פב' עליו כלל.

מפתגמי אאזמו"ר [אדוני אבי זקני מורי ורבי]: דער שכל און מדות געבוי פון א חסיד, איז לפי ערך זיין ערשטע יחידות בא זיין רבי'ן. די ערשטע יחידות איז לפי ערך מהות עצמו פון א חסיד, לפי אופן מהות עצמו אזא סדר עבודה גיט איהם דער רבי

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.