ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

В Мархешване 5613 (1852) г., помимо своих регулярных занятий Цемах Цедек установил дополнительный цикл занятий со своим сыном (моим дедом)1 по два с половиной часа ежедневно – с 10 часов вечера в зимнее время, и с 4-х часов утра – в летнее. Два года они изучали Каббалу с хасидскими толкованиями. Затем, до Элула 5616 (1856) г., когда занятия завершились, они изучали – в свете учения хасидизма – философские труды: книги рабби Саадьи Гаона, а также “Морэ Невухим”, “Икарим”, “Кузари” и т.д..

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Ребе Маараш.

יום שלישי יט סיון (תש"ג)
שיעורים: חומש: שלח, שלישי עם פירש"י.
תהילים: צ-צו.
תניא: ולכן הוצרך... האלקים.

בחדש מרחשון תרי"ג קבע הצ"צ [הצמח צדק], מלבד השיעורים האחרים, שיעור למוד עם אאזמו"ר [אדוני אבי זקני מורי ורבי] בכל יום שתי שעות ומחצה - בחורף מתחיל משעה העשירית לילה ובקיץ משעה הרביעית לפנות בוקר. - שתי שנים היה הלמוד: קבלה עם ביאורי חסידות. אחר זמן זה - עד אלול תרט"ז, שאז נפסק השיעור, למדו ספרי מחקר: הרס"ג [הרב סעדיה גאון] מורה נבוכים עיקרים כוזרי ועוד ע"פ [על פי] תורת החסידות.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.