ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Самопожертвование для мудреца Торы означает "когда человек умрет в шатре".1 Как это объясняется нашими мудрецами: "умертвит" в себе всякое удовольствие от мирских дел,2 ибо даже незначительные мирские удовольствия мешают всецело посвятить себя "шатру Торы".

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

См. "Бемидбар" 19:14.

2.

См. "Брахот", 63б: "Откуда мы знаем, что знание Торы навсегда сохраняет лишь тот, кто отдает этому всю свою жизнь? Из стиха: "Если человек умрет в шатре", то есть, он отдает всю свою жизнь ради того, чтобы находиться в "шатре Торы", отказываясь от всех мирских удовольствий."

יום ראשון א תמוז (תש"ג)
שיעורים: חומש: חוקת, ראשון עם פירש"י.
תהילים: א-ט.
תניא: פרק ט. אבל... אין קץ.

מס"נ [מסירות נפש] הראויה לבני תורה הוא כדרז"ל [כדרשת רבותינו זכרונם לברכה] אדם כי ימות באהל, להמית את כל התענוגים בעניני עולם. כי אפילו דברים קלי הערך בתענוגי עולם, מונעים המה מלהיות מסור ונתון באהלה של תורה.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.