ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

В этот день, в 5660 (1900) г., состоялась свадьба рабби Леви-Ицхака Шнеерсона и ребецин Ханы, родителей Ребе .

Цемах Цедек составил множество нигуним. Тору он изучал вслух и нараспев. Случалось, что он прерывал учебу, или написание труда по хасидской философии, или ответ на письмо и начинал петь.

Мой дед рассказывал, что, в зависимости от мелодии, он мог определить, чем в этот момент занят Цемах Цедек.

יום רביעי יג סיון (תש"ג)
שיעורים: חומש: בהעלותך, רביעי עם פירש"י.
תהילים: סט-עא.
תניא: פרק ד. כי... 'עט' להטיב.

הצ"צ [הצמח צדק] חבר כמה נגונים, למודו היה בקול ונגון, ולפעמים היה מפסיק באמצע למודו, או כתיבתו דא"ח [דברי אלקים חיים] או שו"ת [שאלות ותשובות], ומנגן איזה ניגון.

אאזמו"ר [אדוני אבי זקני מורי ורבי] סיפר, אשר מקול ניגונו של הצ"צ [הצמח צדק] היה יודע במה הוא עסוק באותה שעה.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.