ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Прочитывая недельную главу Торы по принципу "дважды текст и один раз Таргум"1 – произносят стих за стихом. Прочитывается также афтара, или две, если суббота выпадает на Рош-Ходеш или читают сдвоенные главы.

Из ответа Алтер Ребе одному юному гению, известному своими блестящими интеллектуальными способностями, во время его первой аудиенции в 5555 (1795) г. в Лиозно: "Духовное и физическое по своей сути прямо противоположны. То, что является достоинством в физическом – недостаток в духовном.

Тот, кто "довольствуется тем, что имеет"2 в материальном, находится на очень высокой ступени. Обладающий этим качеством достигнет самых великих высот за счет своего служения. Однако в духовной сфере довольство тем, "что имеешь" – величайший недостаток, который может привести, не дай Б-г, к постепенному спуску и падению".

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

См. прим. к 4 Тевета.

2.

"Авот", 4:1.

שבת ל סיון (תש"ג)
שיעורים: חומש: קרח, שביעי עם פירש"י.
תהילים: קמה-קנ.
תניא: פרק ח. והנה...ומקור החיות.

העברת הפרשה שמו"ת [שנים מקרא ואחד תרגום] - פסוק פסוק. וקורין גם ההפטרה, או שתי ההפטרות אם הוא שבת ר"ח [ראש חודש], או פרשיות מחוברות וכיוצא בזה.

מענה רבינו הזקן לאברך עילוי מצוין ובעל כשרון מפורסם כשנכנס ליחידות שלו הראשונה - בשנת תקנ"ה בליאזנא: רוחניות וגשמיות זיינען הפכים בעצם מהותם. דאס וואס עס איז א מעלה אין גשמיות, איז א חסרון אין רוחניות.

אין גשמיות איז א שמח בחלקו דער גרעסטער בעל מעלה. און דורך עבודה וועט אזא איינער צוקומען צו די העכסטע מדריגות. אין רוחניות אבער איז א שמח בחלקו דער גרעסטער חסרון, און ער ווערט, ר"ל [רחמנא ליצלן], א יורד ונופל.


О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.