ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

"Да благословит тебя Б-г во всем, что ты делаешь."1 От человека требуется лишь сделать сосуд для заработка и приложить все свои силы, чтобы этот сосуд был чист от любой скверны и грязи обмана и т.п. Это значит, что он все должен делать согласно законам Торы. Так он превратит себя в "сосуд", достойный двойного Б-жественного благословения: у него будет хороший заработок, и все доходы пойдут по назначению.2

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

"Дварим", 15:18.

2.

А не на оплату медицинских счетов и т.д.

יום רביעי כז סיון (תש"ג)
שיעורים: חומש: קרח, רביעי עם פירש"י.
תהילים: קכ-קלד.
תניא: וממלא... 'פד' ותכלית.

כתיב וברכך ה"א [ה' אלקיך] בכל אשר תעשה. האדם עליו רק לעשות כלי לפרנסתו, ולהשתדל בכל כחו אשר הכלי יהיה טהור מכל סיג ופסולת דאונאה כו', היינו שיהי'[ה] הכל ע"פ [על פי] דיני התורה, אשר אז הוא כלי ראוי לברכה העליונה בשנים: פרנסה בריוח, ואשר הפרנסה תלך למקום הראוי.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.