ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

"Вы спрашиваете, в чем должна быть ваша связь со мной1, тем более, что я не знаком с Вами лично..."

"...Истинная связь возникает за счет изучения Торы. Когда вы изучаете и читаете мои труды2 и общаетесь во время учебы и во время фарбренгенов с теми, кто мне дорог: хасидами и учениками любавичских йешив, когда вы выполняете мою просьбу относительно чтения псалмов3 и установления времени для изучения Торы, в этом – истинная связь…"

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

В оригинале – иткашрут (связь между хасидом и Ребе). См. 10 Элула.

2.

В оригинале – маамарим и сихот.

3.

"В то время, когда писалось это письмо, ежедневная практика изучения Пятикнижия с комментариями Раши и Тании, разбитой на отрывки согласно числу дней года, не была еще широко распространена." Прим. 4, с. 328, "Сефер Амаамарим Бати Легани".

יום ראשון כד סיון (תש"ג)
שיעורים: חומש: קרח, ראשון עם פירש"י.
תהילים: קיג-קיח.
תניא: והנה מכאן... '166' הכל א'.

השואל במה היא ההתקשרות שלו אלי מאחר שאין אני מכירו פנים...

...ההתקשרות האמיתית היא ע"י [על ידי] לימוד התורה, כשהוא לומד המאמרי חסידות שלי, קורא את השיחות ומתחבר עם ידידי אנ"ש [אנשי שלומינו] ותלמידי התמימים יחיו בלימודם ובהתוועדותם, ומקיים בקשתי באמירת תהלים ובשמירת זמני הלימודים, הנה בזה היא ההתקשרות.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.