ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Сначала Алтер Ребе говорил короткие, сжатые высказывания, которые вызывали бурю в сердцах слушающих и буквально воспламеняли их чувства. Эти изречения назывались драхим ("пути"). Позднее его беседы стали продолжительней. Они назывались игрот ("послания"). Следующими были торот ("учения"), послужившие основой для толкований в книгах “Тора Ор” и “Ликутей Тора”. Затем появились еще более продолжительные учения, которые назывались ктавим ("писания") – довольно обширные интеллектуальные разработки.

יום שישי טו סיון (תש"ג)
שיעורים: חומש: בהעלותך, שישי עם פירש"י.
תהילים: עז-עח.
תניא: והנה בחי'... לי"ח.

בתחילה היה רבינו הגדול אומר דרושים קצרים במאד, מרעישי הלב ומלהיבים מאד, ונקראו בשם "דרכים", אח"כ [אחר כך] נקראו "אגרות" והם ארוכים יותר. אח"כ [אחר כך] השתלשל שנקראו "תורות" והם שרשי הדרושים שבתורה אור ולקו"ת [ולקוטי תורה], אח"כ [אחר כך] ארוכים מעט יותר ונקראו "כתבים", והם בביאור בהשגה רחבה לפי ערך.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.