ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Надев утром талит катан, - с “чистыми руками” и там, где может быть сказано благословение, - произносят “Ал мицват цицит” (“Давший нам заповедь о цицит…”). (Благословение “Леѓитатейф бецицит” (“…Повелевший нам закутываться в цицит…”) произносится лишь при облачении в талит гадол, размер которого позволяет в него “закутаться”). Если человек, надев утром талит катан, не мог произнести благословения, тогда перед молитвой, если он не облачается в талит гадол, он должен произнести это благословение, взяв в руке все четыре кисти цицит. 1

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

См. также Примечания к 4 Ияра.

יום חמישי יד סיון (תש"ג)
שיעורים: חומש: בהעלותך, חמישי עם פירש"י.
תהילים: עב-עו.
תניא: והנה כמו... '158' ליש.

בלבישת טלית קטן בבוקר בידים נקיות ובמקום שמותר לברך, מברכים "על מצות ציצית" - כיון שאין בט"ק [בטלית קטן] שלנו שיעור עיטוף. אם אסור לברך, אזי קודם התפלה - אם אינו לובש ט"ג [טלית גדול] - ימשמש בד' ציציותיו ויברך אז.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.