ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Праздник Шавуот – это благоприятное время для совершенствования своего изучения Торы и богобоязненного служения, а также для раскаяния во всем, что касается изучения Торы, ибо "главный обвинитель" не препятствует этому. Подобно тому, как это происходит во время трубления в шофар в Рош-Ашана и святой день поста Йом-Кипур.

יום שני ד סיון, מח לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: נשא, שני עם פירש"י.
תהילים: כג-כח..
תניא: ובבית שני... '841' ברתא .

חה"ש [חג השבועות] הוא זמן המוכשר לעשות הכל לטובת לימוד התורה והעבודה ביראת שמים, וכן להתעסק בתשובה בהנוגע לתורה באין מפריע משטן המקטרג, כדוגמת זמן התקיעות בר"ה [בראש השנה] ויום הקדוש דצום הכפורים.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.