ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Прочитывая недельную главу Торы по принципу "дважды текст и один раз Таргум"1 – произносят стих за стихом. Прочитывается также афтара, или две, если суббота выпадает на Рош-Ходеш или читают сдвоенные главы.

Из ответа Алтер Ребе одному юному гению, известному своими блестящими интеллектуальными способностями, во время его первой аудиенции в 5555 (1795) г. в Лиозно: "Духовное и физическое по своей сути прямо противоположны. То, что является достоинством в физическом – недостаток в духовном.

Тот, кто "довольствуется тем, что имеет"2 в материальном, находится на очень высокой ступени. Обладающий этим качеством достигнет самых великих высот за счет своего служения. Однако в духовной сфере довольство тем, "что имеешь" – величайший недостаток, который может привести, не дай Б-г, к постепенному спуску и падению".

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

См. прим. к 4 Тевета.

2.

"Авот", 4:1.

שבת ל סיון (תש"ג)
שיעורים: חומש: קרח, שביעי עם פירש"י.
תהילים: קמה-קנ.
תניא: פרק ח. והנה...ומקור החיות.

העברת הפרשה שמו"ת [שנים מקרא ואחד תרגום] - פסוק פסוק. וקורין גם ההפטרה, או שתי ההפטרות אם הוא שבת ר"ח [ראש חודש], או פרשיות מחוברות וכיוצא בזה.

מענה רבינו הזקן לאברך עילוי מצוין ובעל כשרון מפורסם כשנכנס ליחידות שלו הראשונה - בשנת תקנ"ה בליאזנא: רוחניות וגשמיות זיינען הפכים בעצם מהותם. דאס וואס עס איז א מעלה אין גשמיות, איז א חסרון אין רוחניות.

אין גשמיות איז א שמח בחלקו דער גרעסטער בעל מעלה. און דורך עבודה וועט אזא איינער צוקומען צו די העכסטע מדריגות. אין רוחניות אבער איז א שמח בחלקו דער גרעסטער חסרון, און ער ווערט, ר"ל [רחמנא ליצלן], א יורד ונופל.


О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.